Montáž okien

Montáž okienKúpou kvalitných okien či doplnkov to u nás nekončí. Ponúkame Vám aj demontáž starých okien a kompletnú kvalitnú montáž okien, parapetných dosiek, či žalúzií.

Proces montáže okien pozostáva z niekoľkých etáp. Prvá fáza je meranie. Nasleduje proces pred montážou a samotná montáž.

Pred zameraním okien je potrebné premyslieť si členenie okien a ich otváranie.
Pred montážou treba umožniť prístup k otvorom prípadne k oknám, vytvoriť dostatočný priestor pre montáž a zabezpečiť dostupnosť elektrickej energie a vody, či ochrániť okolitý priestor proti nečistotám a prachu.

a

a

Priebeh samotnej montáže okien a dverí možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

 • odmontovanie starých drevených, alebo plastových okien
 • príprava stavebných otvorov, vykonanie čistenia, potrebného na osadenie nových okien
 • osadenie rámu okna a jeho zaistenie v žiadanej poloheizolovanie okien
 • spevnenie uchytenia rámov okien montážnou penou a utesnenie montážnych špár
 • nalepenie paropriepustných pások (voliteľné)
 • montáž vonkajších a vnútorných parapetov
 • osadenie okenných krídel
 • murárske práce
 • očistenie a presné nastavenie okien, kovaní
 • montáž prípadných doplnkov (siete, žalúzie, rolety atď.)
 • upratanie priestoru okolo okien
 • odvoz a ekologická likvidácia starých okien sa realizuje po dohode s montážnikmi

Po montáži treba včas odstrániť ochranné pásky a fólie z výrobkov (max. do 10 týždňov) a ochrániť výrobky proti znečisteniu a poškodeniu v prípade ďalších stavebných prác.